Slide Slide Slide Slide

Fossiele klanten

Fossiele klanten

GLENCORE

Glencore is een van de grootste kolenmijn-expoitanten ter wereld (negende op de wereldranglijst). Het bedrijf wordt veelvuldig bekritiseerd voor belastingontwijking, slechte gezondheids- en veiligheidsomstandigheden in veel van hun mijnen, extreme milieuvervuiling en kinderarbeid.

Lees meer op de website van Banktrack.

EPH

EPH koopt kolen- en gascentrales op, die andere electriciteitsbedrijven om milieu- en klimaatredenen van de hand doen. In plaats van deze centrales te sluiten, zoals volgens het Parijs Akkoord zou moeten, houdt EPH ze juist langer open. Zo wil het bedrijf kolencentrales tot 2038(!) open houden. Op verschillende plekken vormt EPH bovendien kolencentrales om naar houtgestookte biomassacentrales, die per opgewekte energie-eenheid nog meer CO2 uitstoten dan kolencentrales.

Lees meer op de website van Banktrack.

ArcelorMittal

ArcelorMittal is het op één na grootste staalbedrijf in de wereld. De firma is zwaar afhankelijk van kolen voor hun staalfabricage (denk aan Tata Steel Nederland, maar dan tien keer zo groot en internationaal). ING heeft Arcelor voor 1,3 miljard US dollar gefinancierd sinds 2016. ArcelorMittal was verantwoordelijk voor de dood van vijfenveertig mijnwerkers in Kazakhstan, door een brand in de kolenmijn waar de veiligheid zwaar onder de maat was.

Lees meer op de website van Banktrack.

Cirebon kolencentrales

Aan het hoofd van een internationaal consortium van banken financierde ING Cirebon 2, een grote kolencentrale op West-Java, ondanks eerdere toezeggingen geen nieuwe kolencentrales te zullen financieren. Lokale landbezitters werden geïntimideerd en onder druk gezet om hun land te verkopen. Mensen in de dorpen vlakbij de centrale hebben hun vertrouwde werkzaamheden (visserij, zoutwinning en landbouw) moeten opgeven vanwege de vervuiling en het overmatig watergebruik door de Cirebon centrales. ING adviseert ook bij een mogelijke uitbreiding  van 1000 Megawatt.

Lees meer op de website van Banktrack.

Ook iets doen?

Help mee om de druk op ING op te voeren!

Ook iets doen?

Help mee om de druk op ING op te voeren!

EEN KLACHT INDIENEN BIJ ING

Je kunt je klacht mailen aan:

chief.compliance.officer@ing.com

of indienen via de klachtenpagina.

OVERSTAPPEN

Heb je een rekening bij ING? Maak dan een statement en gebruik de supersimpele overstapservice van de gezamenlijke banken om over te stappen naar een duurzame bank zoals Triodos Bank of ASN Bank. Vergelijk de prestaties van banken op www.eerlijkegeldwijzer.nl. Laat ING vooral ook weten waarom je overstapt.

EN NATUURLIJK: ACTIEVOEREN!

Wat is EXTINCTION REBELLION?

Wij zijn mensen uit alle hoeken van het land, van verschillende leeftijden en achtergronden. Wij zijn grootouders, ouders en kinderen die deel uitmaken van een internationale beweging die strijdt voor een leefbare en rechtvaardige planeet.

top