Waarom nu?

De klimaat- en ecologische crisis is NU

De feiten spreken

Sinds 1750 is de temperatuur op Aarde met gemiddeld 1.0 graden Celsius gestegen. Als we niets veranderen, dan stevenen we af op een opwarming van 4 graden Celsius (mogelijk zelfs 5 graden) in 2100.

De klimaat- en ecologische crisis heeft grote gevolgen voor onze hele samenleving, en vooral voor de meest kwetsbare en onderdrukte mensen. Miljoenen mensen zullen hun thuis kwijtraken en moeten vluchten, er komen meer conflicten, oogsten mislukken steeds vaker, en ziekten (zoals COVID-19) krijgen meer kans.

Eén op de vier soorten op Aarde wordt met uitsterven bedreigd. Het tempo van uitsterven ligt veel hoger dan ‘natuurlijk’, en 60% van het aantal gewervelde dieren is in de afgelopen 50 jaar verdwenen. 

> Lees meer over de wetenschap

Verandering is mogelijk

We staan aan de rand van de afgrond. We kunnen de waarheid erkennen van wat ons te wachten staat en actie ondernemen. Of we kunnen maatregelen blijven uitstellen en toestaan dat de effecten van een opwarmende planeet nog schadelijker uitpakken, voor ons en alle andere levende wezens. 

De opwarming en het biodiversiteitsverlies is al gaande en deels onomkeerbaar, maar er is nog tijd om het roer om te gooien. Daar hebben we regeringen en burgers bij nodig, maar ook bedrijven en instellingen, zoals banken. 

> Lees meer over de eisen en de werkwijze van Extinction Rebellion.

Stuur een berichtje

Heb jij een vraag of wil je ons steunen?

    top